Psoriasis og ledd

Hva er psoriasisartritt?

Minst en tredjedel med psoriasis opplever leddproblemer.1,3 
Hos minst en tredjedel av alle personer med psoriasis fører forstyrrelser i kroppens immunsystem også til leddproblemer. Man kan si at disse personene rammes av ”psoriasis i leddene”. Psoriasisartritt er betegnelsen på kroniske leddproblemer og leddbetennelse hos personer med psoriasis.

Psoriasis debuterer vanligvis på huden omtrent ti år før leddsymptomer, men hos omtrent en fjerdedel kommer leddproblemene først eller samtidig med hudsymptomene.

Psoriasisartritt kan oppstå i alle aldre, men er vanligst mellom 30 og 40 års alder.

Kvinner og menn rammes like ofte. Symptombildet varierer fra person til person. Vanlige ledd- og ryggplager er f.eks. stivhet, bevegelses- eller hvilesmerter, hevelse og ømme ledd, av og til med varmeøkning og ømhet over muskel- og senefestene. Et vanlig symptom er også tretthet.

Forstyrrelser i kroppens immunsystem1,3

Hvorfor visse personer med psoriasis også får symptomer fra leddene, er uklart. Det er sannsynligvis mange faktorer som spiller inn for at leddsykdommen skal bryte ut. Både hud- og leddproblemene skyldes betennelsesprosesser, forstyrrelser i kroppens immunsystem. Arv har stor betydning, både for psoriasis og psoriasisartritt.

Ved psoriasisartritt er det vanligst med isolerte leddbetennelser, for eksempel i noen av hendenes ledd. Også de store leddene og ryggraden kan angripes.

Både hud- og leddsymptomene opptrer vanligvis anfallsvis, med rolige perioder imellom. Som regel er det personer med ganske mild psoriasis som også får leddbetennelse, men personer med alvorlig psoriasis kan også rammes.

Viktig med tidlig og riktig diagnose

Det er viktig med en tidlig diagnose av psoriasisartritt for å bremse sykdomsutviklingen før leddenes funksjon påvirkes. Ved problemer med hovne ledd bør man undersøkes av en reumatolog.

Diagnosen stilles på bakgrunn av symptomer og sykdomstegn, bl.a. ved hjelp av røntgen og laboratorieundersøkelser.

Beskytt leddene mot nedbrytning

De tre viktigste behandlingsmålene for pasienter med psoriasisartritt er å bremse sykdomsprosessen før leddenes funksjon begrenses, redusere smerte og forbedre livskvaliteten.

Ved tidlig behandling kan man oppnå en tilbakegang av sykdomssymptomene og bedre fysisk funksjon.
 

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Referanser:

1. Cato Mørk, Mehmet Özek, Astrid Klopstad Wahl, Psoriasis og psoriasisartritt – er sydenopphold behandling eller velferdstilbud?  Tidsskr Nor Lægeforen nr. 1, 2004; 124: 60–2, 3. Norsk Elektronisk Legehåndbok, https://legehandboka.no (lest 30.08.2022)

PP-UNP-NOR-0478