Hva er årsaken til psoriasisartritt?1,2

Årsaken er ukjent, men man vet at sykdommen ikke er smittsom.

Psoriasisartritt er en autoimmun sykdom, kroppens immunforsvar medvirker til at det oppstår en betennelse i leddene. Det antas at sykdommen skyldes både arvelige (genetiske), miljømessige og immunologiske faktorer.

I tillegg til arveegenskaper kreves det en eller flere utløsende faktorer. Slike tilleggsfaktorer kan være andre arveegenskaper, eller at man utsettes for spesielle påvirkninger fra miljøet. Både infeksjon, stress og ulike skader har blitt foreslått å kunne utløse PsA. 

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Referanser:

1. Norsk Elektronisk Legehåndbok, 2. Norsk Revamtikerforbund. https://www.revmatiker.no/diagnoser/ (lest 30.08.2022)
 

PP-UNP-NOR-0483