Hvordan stilles diagnosen psoriasisartritt?1,2

Diagnosen psoriasis bør bekreftes av hudlege, mens betennelsen i ledd skal være påvist av lege, fortrinnsvis revmatolog. Ultralydundersøkelse kan være til hjelp for å stille diagnosen artritt.

Det er ofte lite nytte av blodprøver (ikke forhøyet antistoffer, anti-CCP eller RF) i diagnostikken av PsA. Senkningsreaksjonen (SR) og den såkalte ”hurtigsenkningen” (CRP) er ofte forhøyde, men de kan begge være innen normalområdet. Konsentrasjonen av urinsyre i blod kan også være forhøyet ved PsA, men har ingen sammenheng med urinsyregikt. 

Diagnosen Bekhterevtype av PsA stilles ved påvisning av forandringer i sitteknokeleddene (iliosakralleddene) ved røntgen, CT eller MR. CT og MR kan oppdage artrittforandringer tidligere enn vanlig røntgen, men kan som oftest ikke skille PsA fra andre revmatiske sykdommer.

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Referanser:

1. Norsk Elektronisk Legehåndbok, 2. Tor Magne Madland, Fagnotat om psoriasisartritt, PsA, Norsk Revmatologisk Forening, November 2016

PP-INP-NOR-0014