Klassifisering av psoriasisartritt1,2

Man kan inndele psoriasisartritt, PsA, i forskjellige undergrupper og kanskje representerer noen av disse undergruppene egne sykdommer. Det som er felles for de alle er artritt og psoriasis.

Ved røntgenundersøkelse kan man ofte påvise forandringer i sitteknokeleddene (iliosakralleddsartritt eller sakroiliitt). Dette forekommer ved flere undergrupper, og forandringene likner de man ser ved Bekhterevs sykdom. Likeledes kan man hos mange pasienter se utvikling av diffus hevelse i fingre og tær (”pølse-fingre/tær”), noe som er ganske typisk for PsA.

Noen pasienter kan være vanskelig å klassifisere da de har symptomer og sykdomstegn som kan sees i flere undergrupper. Andre pasienter skifter undergruppe etter som sykdommen utvikler seg.

Oligoartikulær type (Fåleddtype)

Dette er kanskje den vanligste typen av PsA. Den angriper fra 2 til 5 ledd, og er gjerne asymmetrisk. Vanligst i ankler, tær, knær og håndledd samt enkelte fingerledd. De ødeleggelsene man ser i leddene ved røntgenundersøkelse er som oftest relativt moderate.

Monoartikulær type

En relativ mild type PsA som rammer kun ett ledd (mono). Oftest angripes kneleddet. Symptomene kan være forbigående og gir meget sjelden ødeleggelser av det angrepne ledd.

DIP ledds type

Er  vanlig og volder sjelden store problemer. Er kun i fingrenes ytterledd (DIP ledd) med hevelse, smerter og hos mange utvikling av feilstilling. Tilstanden kan være vanskelig å skille fra artrose (slitasjegikt). Artritt i fingrenes ytterledd sees også ved andre typer PsA som ett av mange angrepne ledd.

Polyartikulær PsA

Angriper flere enn 5 ledd og likner revmatoid artritt (RA, eller leddgikt). Den kalles da av mange for RA-liknende PsA. Blodprøver på leddgikt (Waalers test, Latex, RF test) er imidlertid negative. Noen pasienter kan i tillegg til artritt ha betennelse i overgangen mellom sene og ben (entesopati). Betennelse i Achillessenen er et godt eksempel på en slik entesopati. Ødeleggelsene av leddene varierer fra moderat til alvorlig. Både store og små ledd angripes.

Arthritis mutilans

Dette er en alvorlig sykdom som rammer mange ledd med betydelige ødeleggelser og deformiteter. Pasientene har ofte ”pølse-fingre” (eller tær) hvor fingre og tær er diffust hovne. Disse pasientene er også utsatt for betennelse i leddet mellom 1. og 2. nakkevirvel. Hvis denne betennelsen medfører forskyvning av virvlene kan ryggmargen komme i klem. Dette skjer imidlertid sjelden og nerveskade kan forhindres ved at man oppdager komplikasjonen i tide.

Bekhterev-liknende PsA

Dette er en PsA type som i enkelte tilfeller kan være vanskelig å skille fra Bekhterevs sykdom. Tilstanden domineres av gradvis innsettende smerte og stivhet i nedre del av ryggen. Også nakken og andre ledd kan angripes. Regnbuehinnebetennelse kan sees og gir raskt innsettende øyesmerter, gjerne ledsaget av tåkesyn. Øyet blir ofte rødt, og behandling skal igangsettes raskest mulig for å unngå synsskade.

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Referanser:

1. Tor Magne Madland,  Psoriasisartritt. Norsk Epidemiologi 2008; 18 (1): 16-20, 2. Norsk Elektronisk Legehåndbok

PP-INP-NOR-0014