Slutte å røyke?

Snakk med legen din om røykeslutt. Råd og veiledning fra lege øker sjansen for å bli røykfri.1

Å slutte å røyke er det beste man kan gjøre for å forbedre egen helse, både på kort sikt og på lengre sikt.2

Ikke glem at de fleste gjør mange forsøk på å slutte før de endelig lykkes,3 så la deg ikke avskrekke om du ikke har lykkes tidligere.

Oppfølging hos legen øker sannsynligheten for et vellykket resultat.2

 

 

Referanser:
  1. Stead LF, Buitrago D, Preciado N, et al. Physician advice for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013;5:CD000165
  2. Jha P, Ramasundarahettige C, Landsman V, et al. 21st-Century Hazards of Smoking and Benefits of Cessation in the United States. N Engl J Med 2013;368:341-50. DOI: 10.1056/NEJMsa1211128
  3. Hughes JR. New treatments for smoking cessation. CA Cancer J Clin 2000; 50:143-151.

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

PP-UNP-NOR-0266