Betennelse i leddene

Betennelse er en beskyttelsesmekanisme.2,3 De fleste revmatiske sykdommer, f.eks. revmatoid artritt og juvenil idiopatisk artritt er inflammatoriske. Det betyr at en betennelse har oppstått, enten spontant eller som følge av en skade eller infeksjon.

Inflammasjon betyr "sette fyr på"

Inflammasjon (betennelse) kommer fra det latinske ordet inflammare som betyr ”sette fyr på”. Det er en god beskrivelse av den varme, røde hevelse som er typisk for et betent område med tilhørende smerte og nedsatt funksjon. En betennelsesreaksjon er en beskyttelsesmekanisme, og er kroppens reaksjon for å forsøke å reparere en skade som kan forårsakes av en infeksjon, sterk varme eller kulde, kjemiske stoffer eller stråling.

Når vevet skades, signaliserer det til resten av kroppen hva som har skjedd. De stoffene som overfører signalene heter cytokiner. Noen av cytokinene kalles for proinflammatoriske cytokiner. De har en nøkkelrolle i å opprettholde inflammasjonen. I senere tid har forskning vist at produksjon av en rekke cytokiner kan være i ubalanse ved revmatisk sykdom og føre til en uhensiktsmessig aktivering av immunsystemet.   

Kroppens reaksjoner forårsaker inflammasjon

Cytokinene varsler kroppens immunforsvarsceller, de hvite blodlegemene. Kroppen starter en kaskade(kjede av reaksjoner) i det de hvite blodlegemene oppfatter kroppens egne celler og vev som fremmede elementer som skal drepes. Dette forårsaker inflammasjon i de involverte områdene eller organene. En forklaring kan være at kroppens celler har stoffer på overflaten som ligner de stoffer som finnes på for eksempel bakterier eller virus.     

Leddbrusk og ben skades1,2

Når en leddbetennelse varer i flere måneder og blir kronisk, hovner leddhinnen og utskiller økt mengde leddvæske. Den deformerte leddhinnen vokser inn i leddenes brusk og ben hvilket medfører at disse skades og brytes ned. Også omliggende mykvev som leddkapsel, sener og senefeste rundt leddene blir skadet og får nedsatt funksjon. Den nærliggende muskulaturen blir brutt ned og blir svakere, hvilket kan føre til en reduksjon i muskelmassen og muskelsvakhet. Leddene føles vonde og ømme.

Begrensning av bevegelse, redusert stabilitet og ulike grader av feilstilling kan utvikles i de rammede leddene avhengig av hvor intensiv betennelsen er, hvor lenge den varer og om tilstanden behandles. Hverdagsaktiviteter kan bli vanskeligere.

Betente ledd og stivhet

Et betent ledd gir ofte smerte som er mest uttalt ved bevegelse og belastning. Ved hvile kan smerten forsvinne helt. Det er vanlig å oppleve morgenstivhet og stivhet i ledd etter å ha sittet stille i noen timer.

Trening og bevegelighet

Regelmessig trening er viktig for å beholde førligheten i leddene. Det er også av betydning at kroppen og leddene får regelmessig hvile minst en gang om dagen. Forsøk å finne en balanse mellom arbeid, trening og hvile.

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Referanser:

1. Direktoratet for e-helse, Helsenorge.no; Muskel og skjelett, https://helsenorge.no/sykdom/muskel-og-skjelett (lest 24.09.2019), 2. Norsk Revmatikerforbund https://www.revmatiker.no/diagnoser/ (lest 24.09.2019), 3. Norsk Elektronisk Legehåndbok

PP-INP-NOR-0015