Hvordan fjerne flått ved flåttbitt? 

Blir du bitt av flått, er det viktig å fjerne flåtten så fort som mulig for å redusere risikoen for å bli syk. Blir flåtten sittende i mer enn ca. 1-2 døgn, øker risikoen for å bli smittet med borralia.1 Bærer flåtten på TBE-viruset kan sykdomssmitten overføres innen veldig kort tid. 
 

Flått som har bitt seg fast skal fjernes så fort som mulig

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Referanse:

1. Hodzic E, et al., Infect Immun 2002;70:3382-8

PP-VAC-NOR-0227