Hvem er i risikosonen for TBE og flåttbitt?

Folkehelseinstituttet sier følgende om forebygging i risikosoner i Norge1:
I Norge bør det vurderes forebygging til barn og voksne som ferdes mye i skog og mark og som erfaringsmessig ofte blir bitt av flått langs kysten i Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud. Risikoen for smitte er høyest i disse områdene, samt i tilgrensende geografiske områder. 

Det er også funnet TBE-virus i flått i enkelte områder langs hele kysten nord til Helgeland. Selv om smitte til mennesker hittil har skjedd bare i sørlige kyststrøk, kan det være risiko for smitteoverføring der det finnes TBE-infiserte flått.

Forebygging gjelder også reisende til utlandet som skal oppholde seg i skogsområder (for eksempel orienteringsløpere, skosgarbeid, fottur eller camping) i områder hvor sykdommen er endemisk. Om mulig bør lokale kontakter eller en reiseklinikk rådspørres om hvorvidt forebygging er nødvendig. 

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

PP-VAC-NOR-0227