Utbredelse av TBE i Norge og i utlandet

I Norge finnes det flått langs kysten og kystnære strøk fra Oslofjorden helt opp til Bodø.1 Det er funnet TBE-virus i flått i enkelte områder langs hele kysten fra kystdistriktene i Sør-Norge opp til Helgeland. Selv om smitte til mennesker hittil bare har skjedd i sørlige kyststrøk, kan det være fare for smitteoverføring der det finnes TBE-infisert flått. Oppholder du deg mye i områder hvor det er påvist TBE-tilfeller i Norge, og blir ofte bitt av flått, anbefaler Folkehelseinstituttet å vurdere forebygging mot TBE.

Ved utenlandsreise
TBE-viruset forekommer mange steder i Europa og i Asia. Vær oppmerksom ved friluftsaktivitet i skogområder i land der TBE-viruset forekommer (f.eks. aktuelt for orienteringsløpere, skogsarbeidere, personer som går fottur eller ligger i telt). Risikoen for smitte kan variere betydelig innenfor små områder. 

Skal du ut på tur – sjekk om det er mye TBE i området du skal reise til, og snakk med din lege, apotek eller reiseklinikk om hvordan du kan forebygge. 

Skal du ut på tur – sjekk om det er mye TBE i området du skal reise til, og snakk med din lege, apotek eller reiseklinikk om hvordan du kan forebygge. 

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Referanse:

1) Vikse.R Zoonoses Public Health. 2020;00:1–12.

PP-VAC-NOR-0227