Ulcerøs kolitt

Ulcerøs kolitt er en kronisk betennelsessykdom som rammer tykktarmen. Ulcerøs kolitt er uforutsigbar og kan blusse opp og senere forsvinne i flere måneder eller år av gangen, noe som beskrives som remisjon eller dvale.

Oftest starter betennelsen i endetarmen («proktitt») eller i nederste del av tykktarmen («distal eller venstre-sidig kolitt»). De som er alvorlig rammet, kan ha betennelse i hele tykktarmen («ekstensiv kolitt, totalkolitt»).1,2,3

Inflammatorisk tarmsykdom

Ulcerøs kolitt går sammen med Crohns sykdom under betegnelsen inflammatorisk tarmsykdom. Irritabel tarm syndrom (IBS) er ikke en betennelsessykdom. Men, mange pasienter som har ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom kan likevel ha symptomer på irritabel tarm.

Betennelsen som driver ulcerøs kolitt ødelegger slimhinnen i tykktarmen. Dette fører til sår, blødninger og diaré.3

Livsvarig sykdom som rammer både kvinner og menn

Ulcerøs kolitt er en livsvarig sykdom. Det anslås at det i Norge er over 700 som får diagnosen hvert år og at det er over 12.000 pasienter som lever med ulcerøs kolitt. Forekomsten av ulcerøs kolitt øker, særlig i vestlige land.

Sykdommen rammer menn og kvinner i like stor grad. Ulcerøs kolitt kan oppstå i hvilken som helst alder, men det er vanligst å få sykdommen når man er mellom 25 og 35 år gammel.3

 

Betennelse, som er det samme som inflammasjon, er kroppens respons på ting som kan skade den. Det er viktig å ikke forveksle betennelse med infeksjon. Infeksjon betyr at en mikroorganisme har slått seg ned i kroppen din. Betennelse/inflammasjon er responsen som immunforsvaret retter mot infeksjonen.

Betennelse kan også oppstå uten en infeksjon, for eksempel ved skader som et kutt i fingeren eller hvis du forstuer ankelen. Formålet med betennelsen er å hjelpe til med å lege skaden og å hindre at en infeksjon oppstår.

Ved betennelse sender immunforsvaret hvite blodceller til det aktuelle området og sender ut signalstoffer som gir hevelse, rødhet, varme og ofte smerte.

En rekke sykdommer skyldes kronisk betennelse. Disse skyldes ofte at immunforsvaret retter en feilaktig respons mot ting som i utgangspunktet ikke er skadelige, slik som ved allergi. Hvis immunforsvaret reagerer på deler av kroppen, som for eksempel ved leddgikt eller psoriasis, kalles det for en autoimmun sykdom.

Både ulcerøs kolitt og Crohns sykdom betegnes som inflammatoriske tarmsykdommer og kroniske betennelsessykdommer.

Mens ulcerøs kolitt bare rammer tykktarmen, kan Crohns sykdom ramme hele mage-og tarmsystemet, fra leppene til endetarmsåpningen. Vanligst er betennelse i tynntarmen eller i overgangen mellom tynntarm og tykktarm.

Magesmerter og diaré med eller uten blod er de vanligste symptomene på Crohns sykdom.

Crohns sykdom er omtrent like vanlig som ulcerøs kolitt. Det er anslått at det er ca. 12000 pasienter med Crohns sykdom i Norge.3

 

Referanser:

1. Ungaro R et al. Ulcerative colitis. Lancet. 2017; 389(10080):1756-70, 2. Magro F et al. Third European Evidence-based Consensus on Diagnosis and Management of Ulcerative Colitis. Part 1: Definitions, Diagnosis, Extra-intestinal Manifestations, Pregnancy, Cancer Surveillance, Surgery, and Ileo-anal Pouch Disorders. J Crohns Colitis. 2016; 11(6):649-70, 3. Buer LCT, Moum B. Inflammatorisk tarmsykdom. Indremedisineren. 2016; 2: 12-5


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

PP-INP-NOR-0016