Årsaker til ulcerøs kolitt1

Bakterier, immunforsvar og betennelse

Tarmene våre inneholder veldig mye bakterier og tarmslimhinnen utgjør en naturlig barriere mot disse. Vi vet at ulcerøs kolitt drives frem av at tarmbarrieren av en eller annen grunn brytes ned. Dette fører til at bakterier trenger inn i tarmslimhinnen. Immunforsvaret vil se disse bakteriene og svare med betennelse. Det er denne betennelsen som gir symptomene på ulcerøs kolitt.

Den eksakte årsaken til at noen får ulcerøs kolitt er fortsatt ukjent. Både arv og miljøfaktorer kan øke risikoen for å utvikle sykdommen. Forekomsten av ulcerøs kolitt øker, noe som tyder på at miljøfaktorene kan være viktige.

Arv og økt risiko

Ca. 8-14 % av de som har ulcerøs kolitt har nær familie som har ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom. Barn med foreldre som har inflammatorisk tarmsykdom har fire ganger økt risiko for å få ulcerøs kolitt. Man kan altså arve en økt risiko for å få sykdommen, men genetiske undersøkelser har i liten grad klart å identifisere noen forklaring.

Miljø

Ulcerøs kolitt er faktisk en ganske ny sykdom, og økningen i forekomst ser man særlig i nylig industrialiserte land. Dette har ført til teorier om at en vestlig type livsstil med urbanisering og et kosthold med mye prosessert mat kan medvirke til at ulcerøs kolitt utvikles. Ingen av disse teoriene er vel og merke ennå bevist.

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Referanse:

1. Ungaro R et al. Ulcerative colitis. Lancet. 2017; 389(10080):1756-70

PP-INP-NOR-0016