Behandling av ulcerøs kolitt1,2

Medisinsk behandling

Det finnes ingen medisiner som kan kurere ulcerøs kolitt. Medisinsk behandling ved ulcerøs kolitt har som mål å avbryte akutte anfall og forebygge tilbakefall. 

For å oppnå dette, brukes ulike legemidler som demper immunresponsen på litt forskjellige måter. Valg av legemiddel er basert blant annet på alvorlighetsgrad og hvilken del av tykktarmen som er rammet.

I tillegg til å avbryte og forebygge anfall, er en viktig målsetning ved medisinsk behandling av ulcerøs kolitt å gi pasienten en så god som mulig hverdag og livskvalitet.

Kirurgisk behandling

Kirurgisk behandling kan kurere ulcerøs kolitt, men de fleste ønsker å beholde tarmen. Ved en operasjon fjernes hele eller deler av tykktarmen (kolektomi).

Kosthold

Feilernæring er et problem ved ulcerøs kolitt. Sykdom i tarmen kan blant annet gjøre at næringsstoffer fra maten ikke tas opp som de skal, samtidig som at betennelsen kan gjøre at du trenger mer næring. Konsultasjon med ernæringsfysiolog vil kunne hjelpe deg til å få et optimalt kosthold.

Fysisk aktivitet og trening

Det er noen holdepunkter for at fysisk aktivitet og trening kan ha en viss effekt på symptomer, forløp og ikke minst livskvalitet ved ulcerøs kolitt. Trening er også helt trygt ved ulcerøs kolitt. Men samtidig vil sykdommens natur med magesymptomer og generell mangel på energi virke som barrierer mot trening. Snakk med lege eller sykepleier om fysisk aktivitet og trening.

Søvn

Aktiv ulcerøs kolitt innebærer svært ofte at en må på toalettet én eller flere ganger om natten. Dette og andre sykdoms-symptomer forringer naturlig nok søvnkvaliteten. Men dårlig søvn-kvalitet kan også være et problem selv om sykdommen er i dvale. Dårlig søvn kan være et tegn på at sykdomsaktiviteten er i ferd med å øke. Man vet ikke nok om forholdet mellom søvn og forverring av sykdommen, men pasienter med ulcerøs kolitt rådes til å ha så gode søvnrutiner som mulig, selv når sykdommen er i en rolig fase.

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Referanser:

1. Harbord M et al. Third European Evidence-based Consensus on Diagnosis and Management of Ulcerative Colitis. Part 2: Current Management. J Crohns Colitis. 2017; 11(7):769-784, 2. Burke KE et al. Modifiable environmental factors in inflammatory bowel disease. Curr Gastroenterol Rep. 2017; 19(5):21

PP-INP-NOR-0016