Prognose ved ulcerøs kolitt

Sykdomsforløp og prognose

Ulcerøs kolitt har et varierende forløp og kan blusse opp og senere forsvinne. Noen opplever bare lette symptomer, mens andre har en mer alvorlig og aggressiv sykdom. Noen holder sykdommen nede med hjelp av god behandling, mens andre har stadige oppbluss av sykdommen.1

IBSEN er en stor norsk undersøkelse av pasienter med inflammatorisk tarmsykdom. Der har de blant annet sett på hvordan pasienter med ulcerøs kolitt rapporterer forløpet av sykdommen sin fra diagnosen ble satt og frem til 10 år etter. Pasientene ble vist fire ulike kurver. 56% valgte en kurve som viste høy aktivitet til å begynne med og deretter remisjon eller milde symptomer (grønn kurve). 37% valgte en kurve som varierte mellom kraftige oppbluss og perioder med liten sykdomsaktivitet. 7% valgte ett av to andre mulige forløp.2

Tilpasset behandling og individuell oppfølging

Uforutsigbarheten til sykdommen gjør at det er viktig at hver pasient får tilpasset behandling og individuell oppfølging. Ulcerøs kolitt kan i mange tilfeller holdes under kontroll ved hjelp av legemidler. De fleste kan leve et aktivt og produktivt liv med hjelp av legemidler og regelmessige legebesøk.

Noen opplever at sin ulcerøs kolitt ikke bedres ved medisinbruk. Hos disse kan en operasjon være den beste løsningen. Dette innebærer at deler av eller hele tykktarmen fjernes (kolektomi). Omtrent 10% gjennomgår kolektomi i løpet av de første ti årene etter at diagnosen settes. Dette er i de fleste tilfeller kurerende behandling, men innebærer også midlertidig utlagt tarm (stomi) og at det lages et kunstig reservoir før endetarmen. Selv om symptomene på ulcerøs kolitt er håndtert, er det fortsatt en risiko for komplikasjoner.1

Økt risiko for kreft i tykktarmen

Pasienter med ulcerøs kolitt har økt tendens til kreft i tykktarmen. Risikoen for å utvikle tykktarmskreft øker med varigheten og alvorligheten av sykdommen. Selv om risikoen for kreft fortsatt er lav, er dette noe som overvåkes. Tidsintervallet mellom hver undersøkelse avhenger blant annet av sykdommens alvorlighetsgrad.1

Ulcerøs kolitt er en livsvarig sykdom. Men selv om de med ulcerøs kolitt har en kronisk sykdom, lever de like lenge som andre.

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Referanser:

1. Ungaro R et al. Ulcerative colitis. Lancet. 2017; 389(10080):1756-70, 2. Solberg IC et al. Scand J Gastroenterol. 2009;44(4):431-40
 

PP-INP-NOR-0016