Symptomer ved ulcerøs kolitt

Det typiske symptomet på ulcerøs kolitt er blodig diaré. Avføringen kan ha en grøtete konstistens og ofte er slim og puss synlig. Andre vanlige symptomer er hyppig avføringstrang, magesmerter og generell sykdomsfølelse.1,2

Sykdommens ulike faser og gradering

Ulcerøs kolitt har ulike faser. Sykdommen kan være i dvale (remisjon) eller den kan være aktiv. Aktiv ulcerøs kolitt graderes som mild, moderat og alvorlig etter hvordan symptomene er (se tabellen nedenfor).

Alvorlig ulcerøs kolitt og akutte symptomer krever innleggelse på sykehus. Typiske tegn på alvorlig ulcerøs kolitt er mer enn seks blodige avføringer hver dag, sammen med feber og økt hjerterytme.2

Vurdering av alvorlighetsgrad ved ulcerøs kolitt. Legen din vil basert på ulike symptomer og blodprøvesvar bestemme hvor alvorlig rammet du er. Dette brukes blant annet for å vurdere behov for sykehusinnleggelse og hvilken medisinske behandling du skal ha.

Ulcerøs kolitt - Ikke bare mage og tarm

10-30% av pasientene med ulcerøs kolitt kan utvikle betennelse andre steder i kroppen enn i tykktarmen. Dette kan føre til leddsmerter, lever-betennelse, øyebetennelse og hudutslett.

I tillegg til mage- og tarmsymptomer opplever mange mangel på energi og en følelse av å være utmattet (fatigue). En del kan oppleve søvnvansker, konsentrasjonsvansker og generelle bekymringer.3 

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Referanser:

1. Ungaro R et al. Ulcerative colitis. Lancet. 2017; 389(10080):1756-70, 2. Buer LCT, Moum B. Inflammatorisk tarmsykdom. Indremedisineren. 2016; 2: 12-5, 3. Farrell D et al. Self-reported Symptom Burden in Individuals with Inflammatory Bowel Disease. J Crohns Colitis. 2016; 10(3); 315-22

PP-INP-NOR-0016