ULCERØS KOLITT OG FATIGUE

Symptomer på fatigue er noe mange, opp mot 70 % av de med ulcerøs kolitt opplever.1,2

Snakk med de rundt deg om utfordringer, skap muligheter for å ta pausene som trengs.

 

(Video: PP-GIP-NOR-0301)

Referanser:

1. Hindryckx et al. Clinic Rev Allerg Immunol 2017, 2. Grimstad og Norheim. Tidsskr Nor Legeforen 2016, 3. Ungaro R, et al. Ulcerative colitis. Lancet. 2017;389(10080):1756-70, 4. Buer LCT, Moum B. Inflammatorisk tarmsykdom. Indremedisineren. 2016(2):12-5, 5. Farrell D, Self-reported Symptom Burden in Individuals with Inflammatory Bowel Disease. J Crohns Colitis. 2016;10(3):315-22

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

PP-INP-NOR-0033