Årsaker til vitamin B12-mangel

Underliggende årsak kan være en betennelse i mageslimhinnen som nedsetter opptaket av vitamin B12 fra tarmen. Denne tilstanden vil på sikt føre til lav blodprosent, såkalt pernisiøs anemi. Pernisiøs anemi er en autoimmun sykdomm det vil si at kroppen danner ødeleggende antistoffer mot seg selv.

Ved pernisiøs anemi vil antistoffene binder seg til intrinsisk faktor (IF) i mageslimhinnen, og gjør at IF ikke kan kobles sammen med vitamin B12 fra maten som spises. Dermed stanses opptaket av vitamin B12 i kroppen.

Utilstrekkelig inntak av vitamin B12 uvanlig, men kan ses hos enkelte grupper. Vegetarianere, og spesielt veganere, kan få i seg for lite vitamin B12 gjennom maten. Veganere er vegetarianere som verken spiser kjøtt, melkeprodukter eller egg.  Hos eldre kan ensidig kosthold og dårlig appetitt gi utilstrekkelig inntak av vitamin B12.

Manglende opptak av vitamin B12 forekommer hos pasienter med ulike mage-tarmsykdommer. Kronisk betennelse av slimhinnen i magesekken (atrofisk gastritt) gir nedsatt utskillelse av magesyre og av intrinsisk faktor (IF) som er viktige for opptaket av B12. Forekomsten av atrofisk gastritt øker med alderen, noe som kan forklare hvorfor nedsatt opptak av vitamin B12 blir hyppigere jo eldre man er.

Sykdom i bukspyttkjertelen, fjerning av deler av magesekken eller tynntarmen, cøliaki og Crohns sykdom kan gi nedsatt opptak av vitamin B12. Bruk av syrehemmende midler og medisiner mot diabetes (metformin) over lang tid kan også føre til nedsatt opptak av vitamin B12 og utvikling av vitamin B12- mangel.

Les mer om vitamin B12-mangel:

Referanser:
  • Norsk elektronisk legehåndbok, Vitamin B12 mangel (10.10.2019)
  • Norsk legemiddelhåndbok, Vitamin B12-mangel (10.10.2019)

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

PP-GIP-NOR-0396