Referanser:
  • Norsk elektronisk legehåndbok, Vitamin B12 mangel (10.10.2019)
  • Norsk legemiddelhåndbok, Vitamin B12-mangel (10.10.2019)

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

PP-GIP-NOR-0396