Hva er vitamin B12-mangel?

Noen mennesker får ikke nok vitamin B12 i maten de spiser. Andre får i seg nok vitamin B12 gjennom maten, men kroppen absorberer ikke vitamin B12 riktig. Dette fører til mangel på vitamin B12.

Enkelte får ikke nok vitamin B12 på grunn av en tilstand som kalles pernisiøs anemi. Ved pernisiøs anemi angriper immunsystemet de cellene i kroppen som produserer et stoff som kalles intrinsisk faktor. Uten intrinsisk faktor kan ikke kroppen ta opp nok vitamin B12 fra maten.

Vitamin B12-mangel kan gi lav blodprosent / blodfattighet (anemi). Det betyr at blodet ikke greier å frakte oksygen rundt i kroppen så godt som det burde. Langvarig mangel på vitamin B12 kan også gi varige skader på nervesystemet.

Tidlig i utviklingen av vitamin B12-mangel foreligger det få eller ingen symptomer, og det kan gjøre det vanskelig å stille en diagnose. Det er likevel viktig å stille diagnosen tidlig, fordi nerveskader kan bli varige hvis behandlingen starter for sent. Derfor er det vanlig å undersøke nivået av vitamin B12 hos alle pasienter med lav blodprosent, eller hos pasienter med uklare symptomer fra nervesystemet.

Vitamin B12-mangel kan gi alvorlige helseplager og det er viktig å følge behandlingsrådene som legen gir.

Les mer om vitamin B12-mangel:

Referanser:
  1. Norsk elektronisk legehåndbok, Vitamin B12 mangel (08.10.2019)

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

PP-GIP-NOR-0396