Hvordan stilles diagnosen ved vitamin B12-mangel?

Diagnosen stilles ved en blodprøve hvor legen undersøker nivået av vitamin B12 i blodet.  En lav verdi av vitamin B12 vil bekrefte at det foreligger mangel.

Noen ganger ligger vitamin B12-nivået i grenseområdet mellom lavt og normalt. Da gjøres det en tilleggsundersøkelse for metylmalonsyre (MMA). Hvis det er for lite B12 i cellene i kroppen vil det bli for mye MMA i cellene. Økte verdier av MMA vil bekrefte at det foreligger mangel på vitamin B12.


I noen tilfeller kan prøvesvarene ikke gi helt sikkert svar på om det foreligger vitamin B12-mangel eller ikke. Da kan man enten avvente og ta nye prøver etter noen måneder, eller man kan starte behandling med vitamin B12 og undersøke om dette gir effekt. Det er ikke farlig å innta mer vitamin B12 enn det kroppen har behov for.

Les mer om vitamin B12-mangel:

Referanser:
  1.     Norsk elektronisk legehåndbok, Vitamin B12 mangel, (10.10.2019)

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

PP-GIP-NOR-0396