Tegn og symptomer på vitamin B12-mangel

Tidlig i utviklingen av vitamin B12-mangel foreligger det få eller ingen symptomer. Etter hvert vil det kunne oppstå symptomer som følge av lav blodprosent (anemi), samt symptomer fra nervesystemet og psykiske symptomer.

Symptomer som følge av lav blodprosent (anemi)

Siden vitamin B12-mangel fører til feil i produksjonen av røde blodceller, vil blodprosenten etter hvert gå ned, og pasienten vil få typiske tegn på lav blodprosent (anemi):

 • blekhet
 • slapphet
 • tretthet
 • tung pust
 • hjertebank

Symtpomer fra nervesystemet

Mangel på vitamin B12 i nervecellene kan gi symptomer i nervesystemet. Tegn på nerveskader er:

 • nummenhet eller prikking i fingre og tær
 • nedsatt evne til å føle vibrasjoner i føttene
 • balanseproblemer
 • ustøhet

Psykiske symptomer

Særlig blant eldre kan det oppstå psykiske endringer, og vitamin B12-mangel kan disponere for utvikling av demens.

Andre typiske symptomer ved vitamin B12-mangel

 • Betennelse i tunge og munnviker 

Les mer om vitamin B12-mangel:

Referanser:
 1.     Norsk elektronisk legehåndbok, Vitamin B12 mangel, (10.10.2019)

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

PP-GIP-NOR-0396