Wasim's hjerteskole

 

Velkommen til Wasim’s hjerteskole som har fokus på hjerteflimmer (atrieflimmer).

Dr. Kjetil Askeland og hjertespesialist dr. Wasim Zahid har laget 5 korte, men viktige episoder for deg som kanskje lurer på om du har hjerteflimmer eller vil lære mer.

Bli med og lær!

I introduksjonen ovenfor snakker dr. Kjetil Askeland om hvorfor det er viktig å kunne noe om hjerteflimmer og hva han og hjertespesialist dr. Wasim Zahid vil fortelle deg mer om. (01:29 min)

I episodene nedenfor kan du lære om hjertet og atrieflimmer, også ofte kalt hjerteflimmer (ep. 1), hva skjer hos legen ved mistanke om hjerteflimmer (ep. 2), symptomer på hjerteflimmer (ep. 3), komplikasjoner som kan oppstå ved hjerteflimmer (ep. 4) og behandlingsprinsipper (ep. 5). 

Episode 1

Episode 2

Episode 3

Episode 4

Episode 5

 


Om atrieflimmer, også ofte kalt hjerteflimmer

Atrieflimmer er en hjertesykdom som gjør at forkamrene i hjertet slår uregelmessig og raskere.

Mange er ikke diagnostisert

I Norge er ca. 100 000 diagnostisert,1 og det anslås at så mange som 40 - 50 000 er udiagnostiserte,2,3,4 det vil si at man har atrieflimmer, men den er ikke oppdaget.

Atrieflimmer er et vanlig hjerteproblem, så mange som 12 % over 75 år rammes,5,6 og forekomsten øker med alder. I løpet av livet utvikler 1 av 4 atrieflimmer.7

Symptomer

Symptomene på atrieflimmer kan være episodevis eller vedvarende, men noen opplever ingen symptomer.

Typiske symptomer en kan oppleve er ujevn puls/ekstraslag, hjertebank, brystsmerter, pustevansker, svimmelhet og utmattelse.

Oftest er slike symptomer ikke tegn på atrieflimmer, men for sikkerhets skyld, snakk med legen din om hjertet ditt.

Les mer om atrieflimmer

 

Referanser:
  1. Friberg L, Bergfeldt L. Atrial fibrillation prevalence revisited. J Intern Med. 2013;274:461-8.
  2. Björck S1, Palaszewski B, Friberg L, et al. Atrial Fibrillation, Stroke Risk, and Warfarin Therapy Revisited: A Population-Based Study. Stroke. 2013 Nov;44(11):3103
  3. Engdahl J1, Andersson L, Mirskaya M, Rosenqvist M Stepwise screening of atrial fibrillation in a 75-year-old population: implications for stroke prevention.Circulation. 2013 Feb 26;127(8):930-7.
  4. Friberg. Antikoagulantia till fler kan förebygga många strokefall. Läkartidningen 37/2015;112:DIMU. Lakartidningen.se publisert 2015-09-08
  5. Fitzmaurice DA, Hobbs FDR, Jowett S,et al. Screening versus routine practice for detection of atrial fibrillation in people aged 65 or over: cluster randomised controlled trial. BMJ 2007; 335: 383-6
  6. Norsk legehåndbok. Atrieflimmer og -flutter. https://legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/hjertekar/pasientinformasjon/hjertearytmier/atrieflimmer-og--flutter (lastet 17.01.2022)
  7. Heeringa J, van der Kuip DA, et al. Prevalence, incidence and lifetime risk of atrial fibrillation: the Rotterdam study. Eur Heart J 2006; 27: 949-53
Referanser til filmer: 

(Filmer: PP-GIP-NOR-0975, PP-GIP-NOR-0976, PP-GIP-NOR-0978, PP-GIP-NOR-0977,PP-GIP-NOR-0979, PP-GIP-NOR-0980. PDF: PP-INT-NOR-0087, PP-INT-NOR-0088)

 

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

PP-GIP-NOR-0983