HJERTEFLIMMER

I løpet av livet utvikler 1 av 4 hjerteflimmer og forekomsten øker med alder.

Hjerteflimmer (atrieflimmer) er en tilstand hvor hjertet i perioder ikke slår rytmisk.

VET DU HVA TYPISKE SYMPTOMER ER?

Se kort film om hvordan symptomer kan oppleves.

Referanser:
  • Heeringa J, van der Kuip DA, Hofman A et al. Prevalence, incidence and lifetime risk of atrial fibrillation: the Rotterdam study. Eur Heart J. 2006 Apr;27(8):949-53
  • Fitzmaurice DA, Hobbs FDR, Jowett S, et al. Screening versus routine practice for detection of atrial fibrillation in people aged 65 or over: cluster randomised controlled trial. BMJ 2007; 335: 383-386
  • Norsk legehåndbok. Atrieflimmer og -flutter. www.legehandboka.no  (lastet 15.11.2020)

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

PP-UNP-NOR-0629