Koronavaksinen fra BioNTech og Pfizer

Informasjon om koronavaksinen fra BioNTech og Pfizer

I Norge er det Statens legemiddelverk og Folkehelseinstituttet som informerer befolkningen vedrørende Covid-19 og vaksinering. 

På Folkehelseinstituttets temaside om korovavaksinasjonsprogrammet vil du finne informasjon om ansvarsforhold og organisering av koronavaksinasjonsprogrammet i Norge mens Statens legemiddelverk har detaljert informasjon om koronavaksiner og legemidler mot COVID-19. 

På disse sidene kan du blant annet finne mer informasjon om: 

Informasjon fra Folkehelseinstituttet - fhi.no

Folkehelseinstituttet har ansvar for gjennomføringen av vaksineringen, og dette gjøres gjennom koronavaksinasjonsprogrammet.

Koronavaksine - informasjon til befolkningen

På Folkehelseinstituttets temaside om korovavaksinasjonsprogrammet har informasjon om ansvarsforhold og organisering av koronavaksinasjonsprogrammet i Norge.

Fhi.no: Koronavaksinasjonsprogrammet

Spørsmål og svar om koronavaksinen fra BioNTech og Pfizer

Folkehelseinstituttet har utarbeidet informasjonsark om koronavaksinen fra BioNTech og Pfizer på ulike språk. Skrivet er ment for personer som er blant de prioriterte gruppene for vaksinasjon, for at de kan ta et informert valg.

Les mer og last ned faktaark fra Folkehelseinstituttet

 

Informasjon fra Statens legemiddelverk

Fakta om godkjente koronavaksiner

Informasjon om bruksområde, effekt, innholdsstoffer og bivirkninger av godkjente koronavaksiner:

Informasjon om BioNTech/Pfizer-koronavaksinen

Informasjon om alle godkjente koronavaksiner

Hvordan virker de ulike koronavaksinene?

Flere koronavaksiner er blitt tatt i bruk og mange flere er under utvikling. Noen av vaksinene er basert på tradisjonelle metoder, mens andre bruker helt ny teknologi, slik som mRNA. 

Les mer om hvordan koronavaksinen virker hos legemiddelverket.no

Godkjenningsprosessen for koronavaksiner

Legemiddelfirma må dokumentere kvalitet, sikkerhet og effekt før vaksinen godkjennes. Myndighetene godkjenner vaksinen bare hvis nytten er større enn risikoen.

Les mer om godkjenningsprosess hos legemiddelverket.no

Bivirkninger av koronavaksiner

 

Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet overvåker vaksinasjonen med koronavaksiner og følger nøye med på mistenkte bivirkninger som blir meldt inn etter vaksinasjon. 

Lenker til artikler og nyheter hos Statens legemiddelverk:

Meldinger om mulige bivirkninger etter vaksinasjon per 14. september 2021

Les mer om hvordan bivirkninger av koronavaksiner overvåkes

Koronavaksinasjon av unge

Folkehelseinstituttet utreder om ungdom i Norge skal tilbys koronavaksinasjon.

Les mer om koronavaksinasjon for unge på FHI.no

Les mer om koronavaksine for unge hos legemiddelverket.no

 

 

Andre relevante lenker:

PP-VAC-NOR-0285