Koronavaksinen fra BioNTech og Pfizer

Informasjon om koronavaksinen fra BioNTech og Pfizer

I Norge er det Statens legemiddelverk og Folkehelseinstituttet som informerer befolkningen vedrørende Covid-19 og vaksinering. 

På Folkehelseinstituttets temaside om korovavaksinasjonsprogrammet vil du finne informasjon om ansvarsforhold og organisering av koronavaksinasjonsprogrammet i Norge mens Statens legemiddelverk har detaljert informasjon om koronavaksiner og legemidler mot COVID-19. 

På disse sidene kan du blant annet finne mer informasjon om: 

Informasjon fra Folkehelseinstituttet - fhi.no

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Folkehelseinstituttet gir faglige retningslinjer for gjennomføring av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.

Koronavaksine - informasjon til befolkningen

På Folkehelseinstituttets temaside om korovavaksinasjonsprogrammet har informasjon om ansvarsforhold og organisering av koronavaksinasjonsprogrammet i Norge.

Fhi.no: Koronavaksinasjonsprogrammet

Spørsmål og svar om koronavaksinen fra BioNTech og Pfizer

Informasjonsark om koronavaksinen fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty) på ulike språk. Skrivet er ment for personer som har fått tilbud om denne vaksinen, for at de kan ta et informert valg.

Les mer og last ned faktaark fra Folkehelseinstituttet

Informasjon fra Statens legemiddelverk

Fakta om godkjente koronavaksiner

Informasjon om bruksområde, effekt, innholdsstoffer og bivirkninger av godkjente koronavaksiner:

Informasjon om BioNTech/Pfizer-koronavaksinen

Informasjon om alle godkjente koronavaksiner

Hvordan virker de ulike koronavaksinene?

Flere koronavaksiner er blitt tatt i bruk og mange flere er under utvikling. Noen av vaksinene er basert på tradisjonelle metoder, mens andre bruker helt ny teknologi, slik som mRNA. 

Les mer om hvordan koronavaksinen virker hos legemiddelverket.no

Godkjenningsprosessen for koronavaksiner

Legemiddelfirma må dokumentere kvalitet, sikkerhet og effekt før vaksinen godkjennes. Myndighetene godkjenner vaksinen bare hvis nytten er større enn risikoen.

Les mer om godkjenningsprosess hos legemiddelverket.no

Bivirkninger av koronavaksiner

Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet overvåker vaksinasjonen med koronavaksiner og følger nøye med på mistenkte bivirkninger som blir meldt inn etter vaksinasjon. 

Lenker til artikler og nyheter hos Statens legemiddelverk:

Meldinger om mulige bivirkninger etter vaksinasjon per 20. september 2022

Les mer om hvordan bivirkninger av koronavaksiner overvåkes

 

Andre relevante lenker:

PP-VAC-NOR-0348