Følger du Pfizer i sosiale medier?

Visste du at vi er på Facebook og Instagram?

Pfizer ønsker å være tilstede i de digitale kanalene hvor folk oppholder seg mest når de er på nett. Derfor er sosiale medier en viktig kommunikasjonsplattform for oss.

På vår Facebook-side vil vi poste innlegg som kan hjelpe deg til å ta vare på din helse og helsen til de rundt deg. Vi vil også fortelle litt om hvem vi er og vår virksomhet.

Instagram vil vi forsøke å inspirere deg til å ta vare på helsen din og forebygge helseplager.

 

Har du spørsmål som omhandler våre produkter, ta kontakt med vår medisinske informasjonstjeneste: [email protected].

Vi setter stor pris på ditt engasjement på våre innlegg. Positive og negative tilbakemeldinger og konstruktive innspill og forslag kan sendes til Pfizer, [email protected] 

PP-UNP-NOR-0548