Legemiddelmangel i apotek

Oversikt over Pfizers produkter med legemiddelmangel i apotek

Har du fått foreskrevet et legemiddel hvor det er legemiddelmangel i apotek anbefaler vi at du omgående diskuterer dette med legen din.

I enkelte tilfeller kan Legemiddelverket ha gitt tillatelse til at apotekene kan selge utenlandske pakninger, i den perioden hvor det er mangel på de norske pakningene. Dette betyr at du kan bli tilbudt utenlandske pakninger med samme virkestoff på apoteket.

Vi vil på det sterkeste beklage at denne pågående situasjonen har oppstått.

I alfabetisk rekkefølge:

Champix tab 0,5+4mg 11*42 STRAT (vnr 130596)

•    Årsak: Produksjonsproblemer
•    Rester til: Apotek / pasient
•    Forventes til apotek: kvartal 2, 2024

Champix tab 0,5mg 56 (vnr 066260)

•    Årsak: Produksjonsproblemer
•    Rester til: Apotek / pasient
•    Forventes til apotek: kvartal 2, 2024

Champix tab 1mg 112 ENPAC (vnr 058014)

•    Årsak: Produksjonsproblemer
•    Rester til: Apotek / pasient 
•    Forventes til apotek: kvartal 2, 2024 

Dalacin lin emulsjon 10mg/ml 60 ML (vnr 494559)

•    Årsak: Forsinket levering
•    Rester til: Apotek / pasient 
•    Forventes til apotek: uke 22

Ketalar inj 50mg/ml 10 MLHGL (vnr 150086)

•    Årsak: Produksjonsproblemer
•    Rester til: Apotek / pasient 
•    Forventes til apotek: uke 44

Synarela nesespray 200mcg/dose 60 DOSER (vnr 166165)

•    Årsak: Produksjonsproblemer
•    Rester til: Apotek / pasient 
•    Forventes til apotek: uke 39

Sist oppdatert:  5. mai 2023

PP-UNP-NOR-0264