Våre legemidler

  • A-Z
  • Generisk navn
Legemiddel

Informasjon om Pfizer sine legemidler

Pfizer har mange produkter og for en god del av disse tilbyr vi informasjon i tillegg til produktomtale.

For en fullstending alfabetisk liste over alle legemidler fra Pfizer henviser vi til siden "Våre legemidler". Disse er lenket til pakningsvedlegget i Felleskatalogen.

Oversikt over våre legemidler
PP-GEP-NOR-0882