Overføring til pasientorganisasjoner

Informasjon om samarbeid med pasient- og brukerorganisasjoner

Vi samarbeider regelmessig med pasient- og brukerorganisasjoner i form av ulike prosjekter som vil komme pasienter til gode. I tillegg kjøper vi annonser i pasient- og brukerorganisasjoners medlemsblader. Denne dialogen er viktig for å kunne bidra til at pasienter får best mulig informasjon om behandlingsmuligheter som igjen kan bidra til bedre helse.

Vi ønsker at publikum skal ha innsikt i hva vi arbeider med og hvilke tiltak og prosjekter vi er engasjert i, og vi ønsker å være åpne om vårt samarbeid med pasient- og brukerorganisasjoner ved å dele informasjon om hvordan vi samarbeider. Vi mener at åpenhet er viktig, og støtter arbeidet som gjøres i EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) med å øke åpenheten i hele legemiddelsektoren.

I linken under er det en oversikt over våre samarbeidsprosjekter.

2019


Rapport 2019

 

 

2020


Rapport 2020

 

 

2021


Rapport 2021

 

 

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig i 3 år fra det tidspunkt opplysningene blir gjort tilgjengelige.

PP-UNP-NOR-0365