Kontakt ossInvestorsCareersMediaScienceContact Us

Historien til Pfizer

HjemOm PfizerHistorien til Pfizer

 

Pfizer er et av verdens ledende biofarmasøytiske selskap. Helt siden to gründere startet selskapet i USA i 1849, har Pfizer utviklet medisiner som forbedrer pasientenes helse, forebygger sykdom og redder liv. 

I Norge har Pfizer ansatte med sterk kompetanse innenfor medisin, farmasi, biokjemi, helseøkonomi og andre fagområder. Vår visjon er å bidra til medisinske gjennombrudd som gjør menneskers liv bedre.

Pfizer sitt engasjement

Etter koronakrisen er Pfizer mest kjent som et av de første selskapene som fikk utviklet og godkjent en effektiv vaksine. Vi er veldig stolte av denne massive innsatsen sammen med våre partnere og hvilken betydning vårt arbeid har fått for mennesker over hele verden. Samtidig vet vi også at dette har vært jobben vår hele tiden – å bidra til medisinske gjennombrudd som gjør menneskers liv bedre.

Pfizer er engasjert i mange forskjellige sykdomsområder hvor vi enten produserer og leverer viktige legemidler eller jobber med forskning og utvikling av nye løsninger. 

 

Du finner en full oversikt over hvilke legemidler vi har på markedet i Norge her.

Forskning for fremtiden

Medisinsk forskning har nå gjort det mulig å unngå eller behandle sykdommer som tidligere førte til enorme lidelser og tidlig død. Med vaksinene har en rekke alvorlige og invalidiserende sykdommer nærmest blitt utryddet, og med antibiotika ble det mulig å behandle og overleve de aller fleste infeksjoner. I løpet av de siste tiårene har overlevelsen ved kreft blitt doblet, og med utviklingen av genterapi vi står nå på terskelen til å finne en effektiv behandling mot flere sjeldne og dødelige sykdommer. 

Disse fremskrittene har kostet tid, krefter og store investeringer. Hvert år finansierer Pfizer medisinsk forskning for over 50 milliarder kroner, enten i våre egne forskningprosjekter eller i samarbeid med partnere eller helsemyndigheter.

Noen ganger blir innsats belønnet med suksess og et medisinsk gjennombrudd. Historien har vist mange eksempler på hvordan medisinsk forskning kan åpne en ny dør og gi et kvantesprang i behandling til glede for hele menneskeheten. Andre ganger er det vanskelig. Til tross for mange års iherdig innsats fra Pfizer og andre legemiddelselskap, har vi ennå ikke løst gåten om demens og flere andre alvorlige sykdommer. 

Men vi gir ikke opp. I Pfizer har vi nå 175 år med medisinske gjennombrudd. Det er bare begynnelsen.

Les mer om Pfizer:Samfunnsansvar

Pfizer er et stort og globalt selskap og vi tar vårt samfunnsansvar på alvor. Vårt høyeste mål er å levere medisinske gjennombrudd som endrer menneskers liv. Det skal vi gjøre på en måte som er til det beste for pasientene samtidig som vi tar vare på miljøet og opptrer ansvarlig på alle områder.

Les mer
Koronavaksinen fra BioNTech og Pfizer

I Norge er det Direktoratet for medisinske produkter og Folkehelseinstituttet som informerer befolkningen vedrørende covid-19 og vaksinering.  

Les mer
PP-UNP-NOR-0991 | Utarbeidet: 03.2024
Om PfizerSamfunnsansvarPfizer menerLegemidlerKontakt ossJobbe i Pfizer Bivirkningsrapportering Brukervilkår for nettstedetPersonvernerklæring Cookie-erklæring © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.  

PP-UNP-NOR-0769
 
Pfizer AS, org.nr 915 213 596
Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo
Tlf.: +47 67 52 61 00