Pfizer Accord

Pfizer Accord: Pfizer kutter prisene i lavinntektsland

Pfizer gjør nå legemidler og vaksiner tilgjengelig for kostpris i 45 av verdens fattigste land.

Publisert onsdag 25. mai 2022

Globale ulikheter i helse er et enormt problem som fører til barnedødelighet og at mange mennesker får redusert livskvalitet. Derfor har Pfizer nå tatt en viktig beslutning: Vi vil fra nå sørge for at våre patenterte legemidler blir tilgjengelige i verdens 45 fattigste land til no-profit pris.

Rwanda, Ghana, Malawi, Senegal og Uganda er de fem første landene som blir inkludert i avtalen. Totalt bor det 1,2 milliarder mennesker i de 45 landene som skal omfattes av den nye prisavtalen. Prosjektet omfatter nåværende og fremtidige patentbeskyttende legemidler som er heleid av Pfizer i EU og USA.

- Denne avtalen er et viktig steg for å tette helsegapet mellom fattige og rike land, og det vil gi en bedre hverdag til mange mennesker. Pfizer håper at verdens helseeksperter, helseorganisasjoner og legemiddelselskaper vil slutte opp om initiativet, sier Sissel Lønning Andresen, daglig leder i Pfizer Norge.

Gjennom «An accord for a Healthier World» forplikter Pfizer seg til å levere 23 legemidler og vaksiner som behandler smittsomme sykdommer, visse krefttyper og sjeldne betennelsessykdommer til kostpris i de 45 landene. 

Enklere og rimeligere tilgang til disse legemidlene gir mulighet til å behandle sykdommer som hvert år tar livet av nesten en million mennesker og som påfører ytterligere en halv million mennesker kroniske lidelser i lavinntektsland. 

Dette er landene som omfattes av avtalen:

search

Samarbeid med Bill Gates

Den nye prisavtalen ble presentert av Pfizers toppsjef Albert Bourla sammen med Bill Gates på World Economic Forum 25. mai 2022. 

Som en del av avtalen vil også nye legemidler og vaksiner fra Pfizer bli inkludert til kostpris i avtalen. Dette kan gi raskere tilgang til fremtidige legemidler og vaksiner på like vilkår, og da særlig for behandling av sykdommer som er viktige for global folkehelse. Som en del av avtalen har også Pfizer startet et samarbeid med Bill & Melinda Gates Foundation for å utvikle nye vaksiner mot gruppe B-streptokokker, som er en viktig årsak til barnedødelighet i utviklingsland. 

- Vi har lært av Covid-pandemien at utrulling av vaksine bare er første steg for å hjelpe pasienter. Vi vil jobbe tett med verdens helseledere for å bedre diagnostikk, utdannelse, infrastruktur, lagring og andre forhold. Bare når alle disse utfordringene er overvunnet, kan vi ende ulikheten i helsetjenester og levere til alle pasienter, sier konsernsjef Albert Bourla i Pfizer.

- Alle, uansett hvor de bor, bør ha samme tilgang til innovative livreddende legemidler og vaksiner. Denne avtalen vil hjelpe millioner av mennesker til bedre helse, Pfizer setter med dette et eksempel som andre bør følge, sier Bill Gates i en uttalelse.

 

 

Pressekontakt

Pressekontakt Pfizer Norge

For pressehenvendelser, kontakt

Joachim Henriksen
Kommunikasjonssjef, Pfizer
[email protected]
Tlf: +47 920 84 945

PP-UNP-NOR-0253