Kontakt ossInvestorsCareersMediaScienceContact Us
HjemOm PfizerSamfunnsansvarPfizer og miljø

Pfizer og miljø

Pfizer og miljø


Legemidler spiller en avgjørende rolle i behandlingen og forebyggingen av sykdommer. Pfizer sitt arbeid for å styrke miljømessig bærekraft – omtalt som vår grønne reise – omfatter en rekke ulike tiltak, blant annet å redusere vårt karbonfotavtrykk, håndtere spillvann på en ansvarlig måte, implementere mer grønn kjemi og minimere avfallet.

Reisen har pågått siden årtusenskiftet. Underveis er det nådd flere milepæler og det er satt nye mål. Pfizer har blant annet halvert sitt utslipp av drivhusgasser mellom 2000 og 2014. 

Klimamålene skal nås ved å kombinere store tiltak, som vindmøller på Pfizer sitt anlegget i Puurs i Belgia, med flere mindre tiltak, som å optimere systemer og slå av ikke-kritisk utstyr utenom produksjonstid.

Ledende innen grønn kjemi

En sentral del av den grønne reisen til Pfizer har vært, og er fortsatt, implementeringen av grønn kjemi, et område der Pfizer er en av de ledende virksomhetene. 

Et eksempel er implementeringen av biokatalysatorer i fremstillingsprossesen som er basert på naturens eget intelligente system. 

Pfizer har fulgt prinsippene om grønn kjemi til å forbedre emballasjen for flere legemidler. Et eksempel er å redusere tablettformuleringen for et preparat som nå inneholder ca. 33% færre inaktive innholdsstoffer. Dette har resultert i mindre tabletter, som igjen har medført mindre emballasje. Dette har videre hjulpet virksomheten med en mer effektiv frakt.

Også i forskning- og utviklingsavdelingen til Pfizer følges prinsippene om grønn kjemi. Der vurderes bruk av sikrere og mindre miljøutfordrende kjemiske reagenser og oppløsningsmidler når nye legemidler blir designet.
 

Antimikrobiell resistens - et av Pfizer sine fokusområder


Legemidler i miljøet skaper stor bekymring grunnet de potensielle skadelige innvirkningene de kan ha for økosystemene og – i verste fall – menneskers helse. Nærmere bestemt skaper antibiotika i miljøet bekymring siden det kan medføre overføring av resistente gener og utvikling av bakterier som er resistente overfor antimikrobielle legemidler.

Utskillelse av rester etter antibiotika eller antibakterielle legemidler via urinen, er kilde til antibiotika i miljøet. Andre kilder omfatter uhensiktsmessig bruk eller overforbruk av antibiotika i landbruket og utilsiktede utslipp fra produksjonssteder. 

Antibiotika i miljøet er en potensiell risiko for menneskers helse. Selv om utslipp av antibiotika i forbindelse med fremstillingen ikke er den største kilden, vil Pfizer som biofarmasøytisk virksomhet unngå forurensning som kan skade menneskers helse. 

Pfizer har derfor et program for å gjennomgå hvordan produksjonsanleggene verden over ivaretar miljøet. Vurderingen av leverandørene omfatter inspeksjoner av fabrikkene og inspeksjoner av området utenfor fabrikkene for å få en forståelse av lokale forhold. 

Aktuelle eksempler på relativt lavteknologiske og rimelige løsninger kan bidra betydelig til å redusere den totale mengden av antibiotika som renses i spillvannsanlegg. Der enkle tiltak ikke er nok for å redusere den endelige konsentrasjonen av antibiotika, kan det være aktuelt med ytterligere tiltak i produksjonsbearbeidingen. 

Dersom målingene utføres på en vitenskapelig gyldig måte, kan de informere fremstillingssteder om utslippene av antibiotika er tilstrekkelig kontrollert eller om det er behov for ytterligere tiltak for å etterleve målene for utslipp.  
 

Pfizer og AMR Industry Alliance


Tidligere i år offentliggjorde AMR Industry Alliance et rammeverk (framework) som setter fokus på ansvarlig produksjon av antibiotika. Virksomhetene offentliggjorde i september 2018 den første listen med vitenskapelig baserte mål (industry-generated list) for utslipp av antibiotika under fremstillingen.

PP-UNP-NOR-0795 | Utarbeidet 06.2023
Om PfizerSamfunnsansvarPfizer menerLegemidlerKontakt ossJobbe i Pfizer Bivirkningsrapportering Brukervilkår for nettstedetPersonvernerklæring Cookie-erklæring © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.  

PP-UNP-NOR-0769
 
Pfizer AS, org.nr 915 213 596
Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo
Tlf.: +47 67 52 61 00