Verdien av våre legemidler

Pfizer og genterapi

Genterapi er en banebrytende metode som kan innebære store muligheter ved å bidra til behandling av sjeldne genetiske sykdommer, og også ha potensiale til å kurere sykdommer som det i dag ikke finnes noen kur for. Genterapier har gått fra å være en visjon om fremtiden til noe som nå har blitt en realitet. Disse høyspesialiserte behandlingene tar sikte på å løse årsaken til genetiske sykdommer og å tilby behandling som på lang sikt kan forbedre eller til og med kurere sykdommer.
 
Genterapier har gått fra å være en visjon om fremtiden til noe som nå har blitt en realitet. Disse høyspesialiserte behandlingene tar sikte på å løse årsaken til sjeldne sykdommer og på å tilby behandling som på lang sikt kan forbedre eller til og med kurere sykdommer.

Hva er genterapi?

Genterapi, eller legemidler som ofte forkortes ATMP (advanced therapy medicinal products), er legemidler som baserer seg på celler, vev eller gener. Genterapier defineres av at de inneholder arvemateriale som introduseres for enten å regulere, reparere, erstatte eller ta bort en gensekvens som forårsaker sykdom eller skade.
 
 

Hvordan jobber Pfizer med genterapi

Mange pasienter med sjeldne genetiske sykdommer har per i dag meget begrensede behandlingsmuligheter. Vi kaller det sjeldne sykdommer, men disse tilstandene angår mennesker med til sammen over 7000 sykdommer (1). Hvordan kan vi bidra til å sørge for at genterapi-behandlinger blir tilgjengelige for alle med behov for disse typer nye behandlinger? 

Referanser:

  1. HelseNorge. Hva er en sjelden diagnose?, https://www.helsenorge.no/sjeldne-diagnoser/hva-er-en-sjelden-diagnose/ (sist lastet 15.02.2021)
PP-RDP-NOR-0031