Kontakt ossInvestorsCareersMediaScienceContact Us
HjemOm PfizerVerdioverføringerOverføring til helsepersonell og helseorganisasjonerOverføring til helsepersonell og helseorganisasjoner

Vi samarbeider regelmessig med helsepersonell og organisasjoner innen helsefeltet om tema som utvikling av legemidler, legemidlers rolle i et behandlingsforløp, helseøkonomi og anbefalte behandlingsmåter. Denne dialogen er viktig for å få den erfaringsbaserte kunnskapen vi trenger for å levere behandlingsmuligheter som kan bidra til bedre helse, og for å dele informasjon som kan være relevant for medisinske beslutninger.

Vi ønsker at publikum skal ha innsikt i hva vi arbeider med og hvordan vi gjør det. Vi ønsker å være åpne om vårt arbeid og hvordan vi samarbeider med helsepersonell og helseorganisasjoner. Ved å dele informasjon om hvordan vi samarbeider, håper vi at det også blir lettere å forstå hvordan slikt samarbeid kan øke kvaliteten på behandlingen av pasienter. Vi mener at åpenhet er viktig, og støtter arbeidet som gjøres i EFPIA med å øke åpenheten i hele legemiddelsektoren.

European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) Disclosure Code er et felles utgangspunkt for å kartlegge transaksjoner i hele Europa. Du kan finne mer detaljert informasjon om dette arbeidet her: http://efpia.eu/

Du kan også lese mer om den norske implementeringen av EFPIA Disclosure Code her: https://www.lmi.no/verdioverforinger-disclosure/

Professor Bjørn Tore Gjertsen er en av legene som samtykker til publisering. Her kan du høre han fortelle om hva hans samarbeid med legemiddelindustrien betyr, og hvorfor åpenhet er viktig: Se innslaget på LMItv

Offentliggjøringen av denne informasjonen er utelukkende gjort av åpenhetsgrunner. Nærmere informasjon er gitt i Pfizers EØS personvernerklæring for helsepersonell; https://privacycenter.pfizer.com/nb/hcp (seksjonen «Offentliggjøring av verdioverføring»). Det medfører ikke en generell godkjenning til dem som bruker nettstedet til å behandle videre informasjon om helsepersonell, som f.eks. å kombinere informasjon som er publisert på andre nettsteder.

Self-Certification

Offentliggjøringen av verdioverføringer har som mål å rapportere verdiene som mottas av helsepersonell og helseorganisasjoner som Pfizer samhandler med, i samsvar med bestemmelser i gjeldende norsk bransjeregleverk og i samsvar med norsk lov, herunder personopplysningsloven. Individuelle mottakere av verdioverføringer som er inkludert i rapporten har gitt sitt samtykke til Pfizer før offentliggjøring av personopplysningene.

Dette samtykket innebærer ikke tillatelse for andre som finner informasjon via vår webside, eller via annen nasjonal plattform, til å foreta ytterligere bearbeiding av personopplysningene om helsepersonell. For å få en god forståelse av informasjonen som publiseres anbefaler vi å lese metodenotatet som beskriver formål og innhold av de rapporterte verdioverføringene.

Les Self-Certification 2023
Les Self-Certification 2022
Les Self-Certification 2021

In English

We regularly work with healthcare professionals (HCPs) and healthcare organisations (HCOs) who advise us on a range of topics such as medicines development, the role of a medicine in a patient treatment pathway; health economics and clinical best practice. These working relationships are essential to gaining the real-world information we need in order to deliver treatment choices that improve the health of patients and to share information that may be relevant to clinical decision making.

We want people to know, and understand, what we do and how we do it. We are committed to transparency about how we operate as a business and about the relationships we have with HCPs and HCOs. Sharing information about these relationships in a straightforward and open way will, we hope, help explain the critical value these relationships bring to patient management.

We believe that transparency is essential to building and maintaining confidence in us and in our medicines and strongly support the work being done by The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) to improve transparency across the pharmaceutical industry.

The EFPIA Disclosure Code provides a common basis for reporting across Europe in relation to transfers of value. For more information on this Code visit: http://efpia.eu/

PP-UNP-NOR-0789 | Utarbeidet: 06.2023
Om PfizerSamfunnsansvarPfizer menerLegemidlerKontakt ossJobbe i Pfizer Bivirkningsrapportering Brukervilkår for nettstedetPersonvernerklæring Cookie-erklæring © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.  

PP-UNP-NOR-0769
 
Pfizer AS, org.nr 915 213 596
Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo
Tlf.: +47 67 52 61 00