RØYKESLUTT

Det er mange ting i livet en ikke kan kontrollere. Men, å slutte å røyke kan du bestemme. Snakk med legen din om røykeslutt.
 
Å slutte å røyke er noe av det viktigste en røyker kan gjøre for egen helse, både på kort og lengre sikt.1
Råd og veiledning fra lege øker sjansen for å bli røykfri.2

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Referanser:
  1.  Jha P, Ramasundarahettige C, Landsman V, et al. 21st-Century Hazards of Smoking and Benefits of Cessation in the United States. N Engl J Med 2013;368:341-50. DOI: 10.1056/NEJMsa1211128
  2. Stead LF, Buitrago D, Preciado N, et al. Physician advice for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013;5:CD000165
  3. US Department of Health and Human Services. The Health Consequences of Smoking: what it means to you. 2004. Available from https://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/sgr/2004/pdfs/whatitmeanstoyou.pdf (08.10.2019)
  4. Heatherton TF, Kozlowski LT, Frecker EC et al. The Fagerstrom Test for Nicotine Dependence: a revision of the Fagerstrom Tolerance Questionnaire. British Journal of Addiction (1991) 86, 1119-1127
PP-GIP-NOR-0394