Utredning

Svulster i nyrene oppdages stadig oftere ved en tilfeldighet, ved at man på bilder (CT, ultralyd) tatt av andre årsaker, oppdager at det er en svulst i nyren.

Ved utredning av nyrekreft på bakgrunn av symptomer gjøres normalt en klinisk undersøkelse, bildediagnostiske undersøkelser og blod- og urinprøvetaking.

Ultralyd er oftest innledende undersøkelse. Ultralydfunn som viser solide oppfylninger i nyrene skal undersøkes ytterligere med CT av nyrer og urinveier med kontrast. 
CT, røntgen og/eller MR benyttes for å undesøke andre deler av  kroppen for evnt spredning til andre organer. 

Referanse:

http://kreftlex.no/Nyrekreft/ProsedyreFolder/UTREDNING/New-ksProcedureChapter  per 19.02.2018


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell