Hvordan diagnostiseres atrieflimmer

Atrieflimmer diagnostiseres hos legen ved hjelp EKG

Diagnosen er vanligvis lett å stille for legen ved hjelp av elektrokardiografi (EKG), men det forutsetter at man har en episode av atrieflimmer når EKG registreres. Utfordring med diagnostisering kan være at atrieflimmeranfallet/-episoden er gått over når hjerterytmen registreres.

Symptomer som for eksempel hjertebank og tungpustet kan også være tilstede ved mange andre diagnoser. Derfor er det nødvendig at EKG viser atrieflimmer for å stille diagnosen sikkert.

Langtidsregistrering ved hjelp av EKG

Ved mistanke om anfallsvis atrieflimmer gjøres vanligvis en form for langtidsregistrering av hjerterytmen ved hjelp av EKG. Det finnes målere som registrerer EKG kontinuerlig i opp til 7 dager. En annen mulighet er målere som kan aktiveres når en kjenner symptomene og denne typen kan benyttes i inntil 2 måneder. Det er også mulig å stille diagnosen ved hjelp av tommel-EKG som er en liten plate som man legger tommelen på ved symptomer og EKG registreres.

Oppfølging av EKG-påvisning

Det er vanlig å følge opp EKG-påvisning av atrieflimmer med blodprøver og ultralyd av hjertet. Dette gjøres for å se etter eventuelle underliggende årsaker til atrieflimmeren, men også for å få kunnskap som kan gi grunnlag for valg av behandling.

 

eksempel EKG registrering

Bildet viser eksempel på hvordan EKG-registrering gjennomføres.

 

Les mer om typiske symptomer på atrieflimmer, og hvorfor det er viktig å oppdage pga. økt risiko for hjerneslag.

 

Mer om atrieflimmer:

 

Referanse:

  1. Norsk legehåndbok. Atrieflimmer og -flutter. www.legehandboka.no (lastet 15.03.2019)

 


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell