Hvordan diagnostiseres atrieflimmer

Atrieflimmer diagnostiseres ved elektrokardiografi (EKG).

Diagnosen er vanligvis lett å stille for legen ved hjelp av EKG. Men, en må jo ha en episode av atrieflimmer når EKG registreres. Utfordring med diagnostisering kan være at atrieflimmeranfallet/-episoden er gått over når hjerterytmen registreres.

Symptomer som for eksempel hjertebank og tungpustet kan også være tilstede ved mange andre diagnoser. Derfor er det nødvendig at EKG viser atrieflimmer for å stille diagnosen sikkert.

Langtidsregistrering ved hjelp av EKG

Ved mistanke om anfallsvis atrieflimmer gjøres vanligvis en form for langtidsregistrering av hjerterytmen ved hjelp av EKG. Det finnes målere som registrerer EKG kontinuerlig i opp til 7 dager. En annen mulighet er målere som kan aktiveres når en kjenner symptomene og denne typen kan benyttes i inntil 2 måneder. For noen år siden ble det også mulig å stille diagnosen ved hjelp av tommel-EKG som  en liten plate som man legger tommelen på ved symptomer og EKG registreres.

Oppfølging av EKG-påvisning

Det er vanlig å følge opp EKG-påvisning av atrieflimmer med blodprøver og ultralyd av hjertet. Dette gjøres for å se etter eventuelle underliggende årsaker til atrieflimmeren, men også for å få kunnskap som kan gi grunnlag for valg av behandling.

 

eksempel EKG registrering

Les mer om typiske symptomer på atrieflimmer, og hvorfor det er viktig å oppdage pga. økt risiko for hjerneslag.

 

Vil du vite mer om atrieflimmer?

 

Referanse:

  1. Norsk legehåndbok. Atrieflimmer og -flutter. www.legehandboka.no (lastet 22.12.2017)

 


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell