Hva kan man gjøre selv?

Det er generelt viktig for smertepasienter å holde seg i god form, å ha et fornuftig kosthold og å få tilstrekkelig med søvn og hvile.

Mange ønsker å prøve annen behandling enn ”skolemedisin”, for eksempel akupunktur, homeopati, fotsoneterapi, tradisjonell kinesisk medisin, plantemedisin osv. Det er imidlertid ikke vitenskapelig bevist at slik behandling er effektiv ved endometriose.  Man må også være klar over at alternativ behandling ikke har gjennomgått samme strenge kontroll som kreves av konvensjonell farmakologisk behandling. Kvinnen vil ganske fort kunne merke om forsøksbehandlingen er effektiv for smertene. I tilfeller av barnløshet kan kvinnen miste verdifull tid ved å prøve alternativ behandling, fordi det ved høyere alder er vanskeligere å oppnå resultat ved IVF-behandling.

Det har vært interesse for kostholdets betydning for endometriosen. Ved nettsøking kan man finne mange råd, men også her er dokumentasjonen for effekt svak. I forbindelse med behandling av revmatiske sykdommer ser det ut som vegetabilsk kost er gunstig, og det kan muligens også være tilfelle ved endometriose som kan oppfattes som en kronisk betennelsestilstand.

 

Tekst og bilder er hentet fra brosjyren ”Endometriose” utarbeidet av førsteamanuensis dr.med. Mette Haase Moen.


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell