Spesielle forhold ved endometriose

Tenåringer med endometriose

Det har vært en vanlig oppfatning at unge jenter ikke får endometriose, og at de trøstes med at plagsomme menstruasjonssmerter går bort når de har født barn. Etter hvert har man erfart at endometriose også kan forekomme i tenårene og må mistenkes hvis vanlige tiltak mot menstruasjonssmerter som NSAIDs og p-pille ikke har forventet effekt. Forsøk med p-pille uten pause kan være aktuelt før man bestemmer utredning med laparoskopi.
 

Graviditet og fødsel

Dersom kvinnen blir gravid, vil svangerskapet forløpe som hos andre kvinner. Det er således ikke økt risiko for abort eller for graviditet utenfor livmoren. Enkelte vil oppleve smerteøkning de første månedene, men hos de fleste vil smertene bli borte i løpet av graviditeten. Den smertefrie perioden vil vanligvis fortsette til menstruasjonen kommer tilbake. Deretter er det økt risiko for tilbakefall. Ved hyppig amming kan menstruasjonen utsettes. En del opplever at det er lettere å bli gravid andre gang.
 

Etter overgangsalderen

Etter overgangsalderen, når østrogenproduksjonen og menstruasjonene opphører, vil de fleste bli symptomfrie. Det kan bli aktuelt med hormonbehandling etter naturlig overgangsalder eller etter operasjon der eggstokkene er fjernet. Dette kan medføre tilbakefall av endometriosen, men da er det bare å stoppe med hormontilskudd eller endre behandlingen. Noen hormonkombinasjoner har mindre tendens til å stimulere endometriose. Legen vil kunne gi råd om valg av behandling.
 

Sykefravær

Sykdommen kan føre til at en kvinne i en eller flere dager per måned ikke er i stand til å arbeide og må sykmeldes. Ofte kan det være en god ide å forklare sin arbeidsgiver om tilstanden og eventuelt få en ordning som gjør det enklere å være borte fra jobben. Det er heldigvis ytterst sjelden at endometriose fører til permanent arbeidsuførhet og uføretrygd.

 

Tekst og bilder er hentet fra brosjyren ”Endometriose” utarbeidet av førsteamanuensis dr.med. Mette Haase Moen.


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell