Nyttig informasjon om ulcerøs kolitt

Pasientorganisasjon

Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer, LMF.
LMF har mange lokalforeninger, samt egne foreninger for ungdom og foreldre/barn. 
Les mer på www.lmfnorge.no  

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har laget heftet «Barn og unge med nedsatt funksjonsevne – hvilke rettigheter har familien?» 

Heftet er ment å gjøre det lettere å finne fram i lovverk og tjenestetilbud og kan lastes ned her.
 

Vil du vite mer om Ulcerøs kolitt?


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell