Kontakt ossInvestorsCareersMediaScienceContact Us
Om bivirkningerHjemOm Pfizer Samfunnsansvar Riktig legemiddelbrukOm bivirkninger

En bivirkning er en uønsket virkning av et legemiddel eller en vaksine. Dette omfatter alt fra milde, kortvarige ubehag som for eksempel kvalme rett etter inntak av en tablett eller ømhet ved stikkstedet til vaksinen, til mer alvorlige og potensielt dødelige bivirkninger.

Alle legemidler og vaksiner kan gi bivirkninger, men det betyr ikke at alle som bruker et legemiddel får bivirkninger

Alle legemidler og vaksiner kan ha bivirkninger


Alle legemidler og vaksiner kan gi bivirkninger, men ikke alle som bruker et legemiddel får bivirkninger.

Hva som skal aksepteres av bivirkninger avhenger av legemidlet, sykdommen og pasienten. Ved behandling av alvorlige sykdommer aksepteres flere og mer alvorlige bivirkninger, enn ved bruk av for eksempel p-piller.

Eldre pasienter har generelt større risiko for bivirkninger enn yngre.

Ubehag eller andre symptomer ved bruk av et legemiddel eller en vaksine kan være bivirkninger, men de kan også være forårsaket av sykdom eller andre forhold. Det kan være vanskelig å avgjøre hva som skyldes sykdom eller andre forhold, og hva som er bivirkninger.

Bivirkninger av legemidler og vaksiner

Helsenorge.no informerer om trygg medisinbruk, herunder også om bivirkninger av legemidler og vaksiner,  hvordan å unngå bivirkninger og hvordan å melde fra om opplevd bivirkning.

Les mer på helsenorge.no
Hva skal du gjøre dersom du får bivirkninger?

Dersom du får symptomer eller bivirkninger som er veldig plagsomme, som føles alvorlige eller som ikke står nevnt i pakningsvedlegget*, så bør du oppsøke lege eller apotek. Dere kan da sammen finne ut hvordan dette bør håndteres.

*Pakningsvedlegget er informasjonen til pasient som ligger i legemiddelpakken. Pakningsvedlegget er også tilgjengelig på felleskatalogen.no under pasientinformasjon.

Hva gjør du dersom du får bivirkninger?

Dersom du får symptomer eller bivirkninger som er veldig plagsomme, som føles alvorlige eller som ikke står nevnt i pakningsvedlegget, så bør du oppsøke lege eller apotek. Dere kan da sammen finne ut hvordan dette bør håndteres.

Les mer på helsenorge.no
Hvordan kan du melde bivirkninger?

Du kan selv melde bivirkninger til Direktoratet for medisinske produkter ved å bruke skjemaet som du finner her. Du kan også ta kontakt med lege, tannlege eller apotek for å få hjelp til å melde bivirkninger.

Bivirkningsmeldinger bidrar til tryggere legemiddelbruk

Meldingen din vurderes sammen med andre meldinger i arbeidet for å gjøre legemidler og vaksiner tryggere å bruke. Ved behov vil pakningsvedlegget oppdateres med ny bivirkningsinformasjon.

Hvordan kan en redusere risikoen for å få bivirkninger?

Det er viktig å ta legemidlet på riktig måte, slik som du har avtalt med legen. I tillegg er det viktig å være klar over at bruk av flere legemidler samtidig kan føre til at effekter/bivirkninger kan forsterkes eller svekkes. Dette kalles interaksjoner. Det er derfor viktig at du informerer legen dersom du bruker flere legemidler eller kosttilskudd, slik at uheldige kombinasjoner kan unngås.

Pasientinformasjon om legemidler

Pasientinformasjon om legemidler er tilgjengelig på felleskatalogen.no. Der finnes pakningsvedlegg for alle legemidler, instruksjonsfilmer, sykdomsinformasjon mm.

Les mer på felleskatalogen.no
Hvor ofte sees bivirkninger?

Det varierer fra legemiddel til legemiddel hvor ofte det oppstår bivirkninger, hva slags bivirkninger som oppstår og hvor alvorlige de er. I pakningsvedlegg og Felleskatalogtekster er bivirkningene inndelt etter hvor ofte de forekommer.

En bivirkning kalles
  • svært vanlig hvis flere enn 10 av 100 personer får bivirkningen (mer enn 10%)

  • vanlig hvis høyst 10 av 100 personer får bivirkningen (1-10%)

  • mindre vanlig hvis høyst 1 av 100 personer får bivirkningen (0,1-1%)

  • sjelden hvis høyst 1 av 1000 personer får bivirkningen (0,01-0,1%)

  • svært sjelden hvis høyst 1 av 10 000 personer får bivirkningen (mindre enn 0,01%)

Det er naturligvis størst risiko for å få de mest vanlige bivirkningene, men disse er som oftest også de minst alvorlige.

Nytte versus risiko vurderes når legemidler godkjennes

Ved godkjenning av et legemiddel vil myndighetene vurdere om nytten ved å bruke legemidlet er større enn risikoen. Hva som aksepteres av bivirkninger avhenger av sykdommen som legemidlet skal brukes mot.

Ved mindre alvorlige sykdommer, som for eksempel forkjølelse, er det ikke akseptabelt med mange eller alvorlige bivirkninger. Ved mer alvorlige sykdommer, som for eksempel kreft, tillates det at legemidlet har flere og mer alvorlige bivirkninger.

Pfizer og bivirkningerOppfølging av bivirkninger hos Pfizer

Alle som har tillatelse til å selge legemidler må til enhver tid ha en tilstrekkelig kvalifisert person som har ansvar for legemiddelovervåkning. Pfizer har en egen avdeling i Norge som jobber med dette.

Vi tar imot bivirkningsrapporter på alle Pfizer sine legemidler. Disse mottar vi fra pasienter, leger, farmasøyter og annet helsepersonell. Vi legger rapportene inn i Pfizer sin globale database. Dersom vi ønsker tilleggsinformasjon om saken, vil vi etter samtykke fra pasient kontakte relevant helsepersonell og etterspørre dette. Vi rapporterer alle bivirkninger som er vurdert til å være alvorlige videre til Statens Legemiddelverk innen 15 dager etter mottak. Hovedkontoret vårt gjør jevnlig analyser med hensikt å fange opp signaler om nye bivirkninger.

Leger som er ansvarlige for kliniske studier som er sponset av Pfizer har fått grundig opplæring i bivirkningsrapportering. De mottar jevnlig ny informasjon om det aktuelle legemidlet. Pfizer rapporterer også bivirkninger fra kliniske studier videre til Statens Legemiddelverket.

Mer om bivirkninger og riktig legemiddelbruk

Riktig legemiddelbruk

Pfizer er pådriver for riktig legemiddelbruk i Norge. Det betyr at pasienten skal få riktig medisin til riktig tid i riktig dose. Det skal alltid være hensynet til pasientenes helse som skal styre valg av behandling. 

Les mer
Bivirkninger av legemidler og vaksiner

Alle legemidler og vaksiner kan ha bivirkninger. Snakk med legen hvis du opplever plagsomme bivirkninger. Meld fra til Legemiddelverket dersom du eller dine nærmeste opplever alvorlige bivirkninger.

Les mer på helsenorge.no
Rapportering av bivirkninger

Vi tar imot bivirkningsrapporter på alle Pfizers legemidler. Disse mottar vi fra pasienter, leger, farmasøyter og annet helsepersonell.

Gå til skjema

Refereranser:

PP-UNP-NOR-0800| Utarbeidet: 06.2023
Om PfizerSamfunnsansvarPfizer menerLegemidlerKontakt ossJobbe i Pfizer Bivirkningsrapportering Brukervilkår for nettstedetPersonvernerklæring Cookie-erklæring © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.  

PP-UNP-NOR-0769
 
Pfizer AS, org.nr 915 213 596
Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo
Tlf.: +47 67 52 61 00