Kontakt ossInvestorsCareersMediaScienceContact Us
HjemOm PfizerForskning og utviklingGodkjenning av legemidlerGodkjenning av legemidler

Å forske frem nye legemidler og til slutt få en godkjennelse for bruk, er en prosess med mange involverte parter.

Det er helsemyndighetene i EU og Norge som tar stilling til om et legemiddel skal godkjennes for salg til pasienter, og hvilke vilkår som skal gjelde for bruk. All dokumentasjon av studier og annen kunnskap om legemidlet sendes til myndighetene. Etter at søknaden er innlevert til de europeiske regulatoriske myndighetene kan det ta opptil ett år før det kommer en godkjenning. I mellomtiden kan det komme spørsmål og forespørsler om utfyllende opplysninger.

I Norge er det Direktoratet for medisinske produkter, som er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, som endelig godkjenner legemidler for bruk i Norge. De regulatoriske myndighetene stiller svært høye krav til dokumentert effekt og trygghet. Også etter at et legemiddel er godkjent, fortsetter prosessen med å studere effekt og bivirkninger av legemidlet. Myndighetene vurderer fortløpende om ny kunnskap tilsier at det skal gjøres endringer i vilkårene for bruk av legemidlet eller innføres nye forsiktighetsregler.

En godkjennelse av et legemiddel betyr at nytte-risiko-profilen er positiv. Det vil si at det å bruke legemiddelet har større nytte enn risiko. Dette er det myndighetene som til slutt avgjør. 

Les mer om hvordan legemidler blir godkjent:

Slik godkjennes legemidler

Slik godkjennes legemidler

  • Prosedyrer for godkjenning av legemidler

  • Europeisk legemiddelsamarbeid

  • Faser i legemiddelutvikling

  • Hva betyr godkjent eller ikke godkjent?

Les mer hos Direktoratet for medisinske produkter

Det europeiske legemiddelbyrået

Siden 2000 har EØS-landet Norge deltatt i EUs legemiddelnettverk. Arbeidet med utredning av nye legemidler samordnes av en rekke vitenskapelige komiteer tilknyttet The European Medicines Agency (EMA) som holder til i Amsterdam.

Les mer om EMA 
Godkjenning av legemidler og markedsføringstillatelse

Produsenter som ønsker å selge sine legemidler på det norske markedet, må søke om markedsføringstillatelse.

Les mer på regjeringen.no

Les mer om:

Referanser:

PP-UNP-NOR-0775 | Utarbeidet: 06.2023
Om PfizerSamfunnsansvarPfizer menerLegemidlerKontakt ossJobbe i Pfizer Bivirkningsrapportering Brukervilkår for nettstedetPersonvernerklæring Cookie-erklæring © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.  

PP-UNP-NOR-0769
 
Pfizer AS, org.nr 915 213 596
Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo
Tlf.: +47 67 52 61 00