Kontakt ossInvestorsCareersMediaScienceContact Us
HjemOm PfizerForskning og utviklingKliniske studierKliniske studier

Hva er kliniske studier?​​


Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene er akseptable.

Målet med kliniske studier er å få økt kunnskap om sykdommer som kan ramme oss, hvilke typer behandling som kan gis, og hvilken behandling som er den beste.

Hvordan gjennomføres kliniske studier?

Kliniske studier deles vanligvis inn i fire faser som kan ha ulik varighet og antall deltakere.

 

Fase 1:

Dette er første undersøkelse av legemidlet i mennesker. Fase 1-studier gjøres på et lite antall friske frivillige eller på pasienter som har den aktuelle sykdommen. Behandlingen gis i et kort tidsrom og man undersøker toleranse, farmakologi1, farmakokinetikk2 og hvis mulig effekt.

Antall deltakere:  20 til 100 personer
Varighet: fra 1 uke til flere måneder

Fase 2:

Legemidlet prøves ut på en større gruppe pasienter med den aktuelle. Hensikten er undersøke effekten av legemidlet og å finne riktig dose. 
Antall deltakere: Flere hundre personer  
Varighet: Opptil 2 år

Fase 3:

Dette er større studier for å sammenligne effekten av et legemiddel med effekten av et annet legemiddel eller med placebo («narremedisin»). I tillegg får man i denne fasen viktige og mer fullstendige opplysninger om bivirkninger av behandlingen.

Etter en fase 3-studie kan legemiddelfirmaet vanligvis søke om markedsføringstillatelse (godkjenning for bruk) for legemidlet. 

Antall deltakere: Fra flere hundre til flere tusen personer
Varighet: Fra 1 til 4 år

Fase 4:

Studier som gjøres på legemidler som allerede er ute på markedet (har markedsføringstillatelse). Slike studier gjøres for å øke kunnskapen om legemidlet ytterligere. 

Antall deltakere: Flere tusen personer
Varighet: Mer enn 1 år

Se illustrasjon av fasene i kliniske studier:

Hvordan gjennomføres kliniske studier?

Hvordan kan man delta i en klinisk studie?


Hvis du ønsker å være med i en klinisk studie må fastlegen din eller et sykehus vanligvis sende en henvisning til den ansvarlige avdelingen ved det sykehuset der studien gjennomføres. Før det tas prøver og tester for å se om man kan være med i studien, må man signere på at man ønsker å delta i studien (informert samtykke).

For å bli vurdert som deltaker i en klinisk studie må man passe inn i de kriteriene som er satt for å velge ut pasienter til studien. Disse kriteriene kan for eksempel være:

  • diagnose

  • alder

  • prøveresultater, som blodprøveverdier

  • tidligere sykdommer

  • nåværende medisiner

Mer om kliniske studier

Hva er kliniske studier?

Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er forskning på effekten av nye legemidler eller nye behandlingsmetoder, og på om bivirkningene er akseptable.

Les mer på helsenorge.no
Kliniske studier i Norge

På helsenorge.no er det informasjon om hvilke kliniske studier som pågår i Norge. 
 

Les mer på helsenorge.no

Les mer om:

  1. Farmakologi: Læren om legemidlene og inkluderer kunnskap om hvordan legemidler virker, hvilke gunstige og ugunstige effekter de har og hvordan de skal gis.
  2. Farmakokinetikk: Beskrivelsen av hvordan kroppen tar hånd om legemidler.

Referanser:

PP-UNP-NOR-0776 | Utarbeidet: 06.2023
Om PfizerSamfunnsansvarPfizer menerLegemidlerKontakt ossJobbe i Pfizer Bivirkningsrapportering Brukervilkår for nettstedetPersonvernerklæring Cookie-erklæring © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.  

PP-UNP-NOR-0769
 
Pfizer AS, org.nr 915 213 596
Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo
Tlf.: +47 67 52 61 00